Според Зарков съдебната система е била на принципа “мъка без край” 

Парламент Крум Зарков

Основните ползи от приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се изменя и допълва и Закона за съдебната власт (ЗСВ), са три – повишаване ефективността на наказателното производство, защита правата на пострадалите от престъпления и въвеждане на ефективен механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници. 

Това заяви министърът на правосъдието Крум Зарков по време на днешното обсъждане на изменения в НПК и ЗСВ, свързани с механизма за разследване на главния прокурор. 

Министър Зарков разясни, че законопроектът предвижда наказателен съдия от Върховния касационен съд (ВКС) или съдия на апелативно и окръжно ниво, но с ранг върховен съдия, да провежда разследването, ако има достатъчно данни за това. С промените се въвежда и вътрешен прокурорски контрол върху действията на този обвинител, което е в отговор препоръките и на критика изразявана в предишни варианти на законопроекта. 

Министър Зарков обясни още, че в проекта се предлага делата за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник, да са подсъдни като първа инстанция на Софийския градски съд. 

Ако предложенията за ремонт на Закона за съдебната власт бъдат приети и на второ четене, главният прокурор вече ще се избира и освобождава (в това число и временно) от Пленума на Висшия съдебен съвет с мнозинство от 13, а не от 17 гласа.

По отношение на председателите на двете върховни съдилища, Крум Зарков обясни, че се въвежда и допълнително изискване, каквото съответства на европейската практика – в Съдийската колегия на ВСС да има вътрешно мнозинство, което да гарантира самостоятелността на членовете й. Тоест – професионалната квота да е по-голяма от парламентарната.

Зарков подчерта, че законопроектът е съобразен с всички препоръки на Венецианската комисия, както и с резолюциите и решенията на Комитета на министрите на Съвета на Европа. 

Относно съмненията кой точно е писал проекта, той обясни, че от 2009 г. досега различни правителства и различни парламентарни мнозинства са правили опити да решат този проблем – някои искрени, други не толкова. 

Крум Зарков припомни, че работата по конкретния законопроект е започнала по времето на кабинета Петков под ръководството на правосъдния министър Надежда Йорданова. За целта е била сформирана работна група, в която са включени съдии, прокурори и адвокати. Резултатът от работата на тази група е бил изпратен на Венецианската комисия за становище и когато одобрението е получено в България, в длъжност е встъпило служебното правителство на Гълъб Донев.  

“Ние поехме ангажимент да осигурим всичко за приемственост на този законопроект. Осигурихме условия и на работната група и на прякото и ръководство да продължат да работят. Интензифициране контактите с Венецианската комисия, приехме техните предложения и продължихме да работим по същество, така че те да бъдат отразени. В последствие изпратихме този законопроект, както в Народното събрание, така и за допълнителни становища,” допълни министър Зарков. И “уточни”, че съдебната система е управлявана толкова дълго на принципа “Мъка без край”, че това накрая е довело до нейния мъчителен край.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст