Системите за идентификация на “Биодит” завладяват хотелските вериги

Хотел

„Биодит“ АД отчете за първото тримесечие на тази година намаление на общите приходи от дейността до 187 хил. лева пре 254 хил. лева година по-рано. С най-голям дял са паричните постъпления от продажби на продукция 137 хил. лева.  

Основната дейност на „Биодит“ е свързана с проектиране, разработка и производство на системи за идентификация, контрол на достъп и контрол на работно време базирани на биометрични данни. Фирмата предлага решения, които намират приложение в сектори, като хелиерство, офис сгради и бизнес центрове, жилищни сгради, производствени компании, застраховане, финанси, автомобилна индустрия и други.

От фирмата посочват, че 99 на сто от приходите й са реализирани в България, а останалите са от партньори в чужбина.

Приходите от дейността на фирмата не нарастват с голям темп спрямо същия период на миналата година, но в същото време през първото тримесечие на 2023 г. има два пъти повече нови сделки за продажби, които към момента са на ниво авансови плащания, уточняват от фирмата. Тези аванси ще бъдат признати за приход в края на 2023 г., което ще даде отражение в годишния финансов отчет.

Средносписъчния брой на персонала, който е работил в дружеството, към края на март е 12 служители.

Оперативните разходи по дейността на „Биодит“ нараставт до 328 хил. лева при 141 хил. лева година по-рано

Анализът на разходите показва, че преките разходи, отнесени към приходите от продажби за първото тримесечие съставляват една четврът от приходите. За същия период на 2022 г това съотношение бе 38 процента. Значителното подобрение на резултата идва основно от две направления. Първо, от намаляване себестойността на продуктите следствие на започналото серийно производство, и второ – – продължаващата работа на отдел “R&D” за подобряване и оптимизация на
хардуерните продукти.
Разходите за оперативната дейност през първото тримесечие съставляват 175 на сто от приходите, докато през същия период на 2022 г. това съотношение е – 56 на сто. Съществено увеличение на разходите се наблюдава в средствата за получени външни услуги.
Увеличението е основно в насока подизпълнители за инсталации, с които компанията започна работа, следвайки плана на мениджърите за преструктуриране на дружеството и изнасяне на продажбите и инсталациите, към външни партньори. Също така значително увеличение има и в посока на реализираните разходи за търговски изложения, на които да бъде популяризиран бранда на компанията и да бъдат привлечени международни дистрибутори.

„Биодит“ не разполага със собствен офис, поради което дружеството е наело на оперативен лизинг сграда и автомобили. Това е причината за влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Наблюдава се и увеличение на разходите за заплати и осигуровки през първо тримесечие спрямо същия период на миналата година. Следвайки бизнес плана на компанията, са назначени необходимия персонал, който да покрие нуждите в посока бизнес развитие и продажби на международни пазари.
Пазари

През 2023 г. компанията е водещ доставчик на биометрични системи на
българския пазар, заемайки над 50 процента пазарен дял. С иновативните си решения,
компанията отваря напълно нови пазарни ниши, като очакванията са това да доведе до експоненциалния растеж в продажбите следващите години.
С отварянето на нов офис на компанията във Валенсия, „Биодит“ започна активно да маркетира продуктовата си гама на испанския пазар. Договорите с текущите клиенти в Испания са преподписани за още пет години. Прави се проучване и се водят разговори със потенциални дистрибутори
Предстои оборудването на два бутикови хотела в района на Халкидики, като интересът към продуктите на „Биодит“ в Гърция  е голям.
Това са целевите пазари за компанията през 2023 година.
Основното предизвикателство пред компанията е намирането на добри специалисти, които да предлагат продуктите ни на пазар, посочват от „Биодит“.

Бизнес развитие
През 2023 г. плановете на компанията са за подписване на договори за оборудване на над 2000 хотелски стаи. Бъдещите вземания на компанията към кря на март възлизат на 1.50 млн.лв., с което се бележи ръст с около 253 на сто. за сравнение бъдещите вземания на “Биодит” за същия период на миналата година. Компанията е водещ доставчик на решения за контрол на достъп и автоматизация в хотелския сектор в България. “Биодит” е в разговори с всички водещи инвеститори и хотелски групи в България, което предоставя възможност да оборудва пазар от над 10 000 хотелски стаи в следващите три-четири години само в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст