Служителите на НОИ излизат на предупредителна стачка

Национален осигурителен институт НОИ

Служителите от Националния осигурителен институт (НОИ) в цялата страна ще излязат на 25 май от 10 до 11 ч. на предупредителна стачка.

Основните им искания са:

  1. Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на НОИ (Централно управление и Териториални поделения) с не по-малко от 30 процента;
  1. Увеличените средства да се разходват за нарастване на основните заплати на всички работници и служители на НОИ (Централно управление и Териториални поделения) по съгласуван и одобрен от синдикалните организации в НОИ механизъм;
  2. Увеличението на основните заплати да е със задна дата и да влезе в сила от 1.01.2023 година.

За да бъдат удовлетворени исканията на работещите, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 30 млн. лева. 

Към настоящия момент в проекта на Закона за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване (ЗБДОО) за 2023 година за разходите за персонал на НОИ не са предвидени увеличения, което прави невъзможно актуализирането на заплатите на служителите в административната структура. Поради тази причина ръководството на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) апелира за участие на синдикалните членове в предупредителните стачни действия на 25 май.

КНСБ отново настоява за спешно приемане на бюджет за 2023 г., в който да залегне увеличение на възнагражденията на работещите в обществения сектор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст