ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Акционерите на БАКБ си разпределят 2.47 млн. лв. като дивидент

БАКБ сграда клон

Сумата от 2 469 131.30 лв. от нетната печалба на „Българо-Американска кредитна банка“ АД – София да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Това е решението на редовното общо събрание на кредитната институция. Всеки акционер ще получи брутен паричен дивидент от по 0.10 лева за всяка своя акция.

Печалбата на БАКБ за финансовата 2022 година след данъчно облагане е в размер на 43 663 589.79 лева.

Това стана ясно след като общото събрание одобри одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на банката за миналата година и годишните индивидуален и консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на банката.

Право да получат дивидент имат всички инвеститори, които са вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 6 юни.

Останалата част от печалбата на БАКБ за миналата година, след данъчно облагане, или сума в размер на 41 194 458,49 лв. ще бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Общото събрание е избрало „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на БАКБ за 2023 г. на индивидуална и консолидирана база.

Общото събрание ще гласува и предложението на мениджърите за освобождаване членовете на Управителния и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст