ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Запазва се интересът към вземане на кредити у нас

Рефинансиране на кредити - сто в едно - калкулатор

В края на април кредитите за неправителствения сектор* са на стойност 82.87 млрд. лв. (46.9% от БВП) при 82.12 млрд. лв. към март тази година, когато са били 46.5 на сто от БВП** на страната. Това е записано в анализ на Българска народна банка.

През април те се увеличават на годишна база с 11.9 на сто, като същото годишно повишение е отбелязано и през март тази година. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 177.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 177.4 млн. лв. (в т. ч. 2.3 млн. лв. през април 2023 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7.9 на сто на годишна база през април и в края на месеца достигат 41.89 млрд. лв. (23.7% от БВП). Годишното повишение през март тази година беше в същия размер.

Заемите за домакинствата и НТООД са за 34.44 млрд. лв. (19.5% от БВП) в края на април. Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 14.3 процента. Числата показват лек спад в търсенето на кредити. Годишното повишение през март тази година беше 14.6 на сто.

В края на април жилищните кредити са на най-голяма стойност – 17.27 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.6 на сто. Има известно свиване в търсенето на такива даеми. През март  годишното увеличение беше с 17.8 процента. Потребителските кредити възлизат на 15.55 млрд. лв. и също се увеличават, но с 11.7 на сто спрямо април миналата година. През март с 12.1 процента беше годишното повишение при тези заеми.

На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 6.8 на сто, като достигат 399 млн. лева. С 7.9 процента беше годишното повишение през март тази година.

И работодателите и самонаетите лица са изтеглили повече кредити. Увеличението при тях е с 10.9 на сто на годишна база през април и в края на месеца са 426.2 млн. лева. Интересът на тези кредитополучатели расте. Годишното повишение при тях през март тази година беше с 10.3 на сто.

Кредитите, които са предоставени на финансови предприятия, са за 6.53 млрд. лв. (3.7% от БВП) в края на април. В сравнение с април миналата година те се увеличават с 27.3 процента. Търсенето на заеми средства и при тези фирми расте. През годишното повишение беше с 26.8 процента.

* Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата);

** При БВП за 2023 г. в размер на 176.72 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст