ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръстът на депозитите у нас се забавя

Пари

В края на април тази година депозитите на неправителствения сектор* са в размер на 118.65 млрд. лв. (67.1% от БВП), като годишното им увеличение е с 12.8 на сто, показват числата от анализа на Българска народна банка. Става ясно още, че има забавяне на темпа на спестяване у нас. През март годишно повишение беше с 13.1 процента.

В най-голям обем са влоговете на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата. Те са в общ размер на 74.05 млрд. лв. (41.9% от БВП) в края на април. Сумите в тях се увеличават с 9.5 на сто спрямо същия месец на миналата година. Числата показват още, че има ръст в интереса на домакинствата към спестяване. През март тази година годишният ръст е бил с 9.4 процента.

Депозитите на нефинансови предприятия у нас са на стойност 40.69 млрд. лв. (23% от БВП) в края на април. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 21.3 процента (с 21.6% беше годишното повишение през март тази година).

Единствено влоговете, които са направили финансовите предприятия, намаляват. Това става с 2.9 на сто на годишна база през април и в края на месеца достигат 3.91 млрд. лв. (2.2% от БВП). За сравнение, през март тази година депозитите на тези фирми растяха с 5.1 процента на годишна база.

* Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст