Инвестиционният фонд “Илевън Кепитъл” разпределя дивидент за 2022 г.

пари

Инвестиционното дружество „Илевън Кепитъл“ АД – София ще разпредели 920 611.20 лв. от нетната печалба за 2022 г. като паричен дивидент или брутен дивидент от по 0.40 лв. на акция. Това става ясно от поканата за свикване на редовно годишно общо събраине на акционерите, насрочено за 29 юни. 
Остатъкът от печалбата за 2022 г., в размер на 1 878 067.59 лв., остава като неразпределена печалба от минали години.

Това ще се случи, ако акционерите одобрят годишния финансов отчет на дружеството за миналата година.

Компанията “Илевън Кепитъл” е дялов инвеститор с фокус върху предприемачи от България и региона. Екипът на дружеството е един от пионерите в инвестирането във фирми, които са на най-ранен етап на развитие, в Източна Европа чрез дялово участие. Идеята им е да превърнат България в най-доброто място за стартъпи в региона.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на борда от отговорност за дейността им през 2022 година. Заедно с това ще се гласуват и промени в съвета на директорите. Предвижда се освобождаване на Даниел Томов като член на борда и избор за нов член на “Илевън 3”, с представител Даниел Томов, и преизбира Валери Петров и Георги Цветков. Те ще имат и нов мандат от пет години.

Предвидени са промени в устава. Общото събрание ще гласува за удължаване на срока за съществуване на дружеството с още две години, считано от 23 януари 2024 година. 

Предвидена е и промяна в адреса на управление на “Илевън Кепитъл”, който ще е в София, бул. “Александър Малинов” №31, Campus X, Сграда 1.
Акционерите ще определят размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите.
Общото събрание ще гласува и  за изменение на политиката за възнагражденията на мениджърите и ще определи променливо възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството.
Сделки с акции на това дружество на БФБ, които дават право на участие в разпределението на нетната печалба, могат да се сключват до 13 юни.

След първично публично предлагане (IPO), “Илевън Кепитъл” дебютира на “Българска фондова борса” АД през април 2020-а. Листването му беше исторически момент както поради факта, че това е първoто дружество на БФБ, специализирано в рисковите инвестиции, така и заради това, че се случи във време на пандемия. Паричните средства от първичното публично предлагане бяха използвани от “Илевън Кепитъл” за допълнително финансиране на бързо растящи компании от тяхното портфолио.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст