ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Акционерите на “Тексим Банк” отново са без дивидент

тексимбанк

Нетната печалбата на “Тексим Банк” АД – София за 2022 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”. Това е записано в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите ѝ на 28 юни. За поредна година кредитната институция няма да изплати дивидент на притежателите на такива акци.

Ще се обсъдят и докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и одитираните годишни финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Финансовият резултат на „Тексим Банк“ АД в края на миналата година е нетна печалба в размер на 505 хил. лева при 260 хил. лева година по-рано.

В дневния ред са и точките за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година, както и за приемане на актуализирана политика за възнагражденията им.

Общото събрание ще приеме отчет за дейността на Служба “Вътрешен одит” през 2022 г. и ще определи възнаграждението на ръководителя ѝ. 

Най-големите акционери са “Уеб финанс холдинг” АД с дял от 18.88%, “Сила холдинг” АД – с 8.93%, и ПОК “Съгласие” АД – с 6.98 процента. “Инвест кепитъл” притежава 5.17% от книжата с право на глас. Дружествата “Датамакс” АД, “Датамакс систем холдинг” АД и “Итрейд” АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала. 

От мениджърите на “Тексим банк” единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента.

Борсовите играчи не реагираха на новината за липсата на дивидент и цените запазиха спокойствие на нивото от 3.40 лева за един брой. А това оценява кредитната институция на 101 983 22 лева пазарна капитализация. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст