ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 100 млн. лв. има за фирмите за екосъобразна мобилност по ПВУ

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева  участва в церемонията по въвеждане в експлоатация на 8 нови тролейбуса по линии на столичния градски транспорт

Общо 100 008 386.71 лв. с ДДС са средствата, които се отпускат за проекти по процедурата „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. От тях  96 959 433.31 лв. се финансират от Механизма за възстановяване и устойчивост, а останалите 3 048 953.40 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет. Собственият принос на кандидатите е в размер на 10 на сто от допустимите разходи по предложението за изпълнение на инвестиция с привлечен ресурс от различни източници.

Вече започва набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура. Основната ѝ цел е да се изпълнят мерки за устойчива градска мобилност в партньорства при наличието на идентифицирани проекти/приоритети в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2. Те трябва също да съответстват на Плановете за устойчива градска мобилност (интегрирани в ПИРО или актуализирани в съответствие с ПИРО).

Кандидати за предоставяне на средства трябва да са от 40-те градски общини от шестте региона за планиране от ниво NUTS 2. Това са общините Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, град Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол.

Партньори могат да бъдат както тези общини, така и 215-те общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г., допустими в контекста на връзките между селските и градските райони и функционалните зони. Партньори ще бъдат оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператор) съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007. Това са публични или частни дружества, на които е възложено да извършват обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на България.

Процедура „Екологосъобразна мобилност“ е в изпълнение на инвестиция „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост на България. Тя определя условията за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции в нови превозни средства с нулеви емисии, в зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт, в интелигентни цифрови решения за транспорта в общините и за инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение – пешеходците и велосипедистите.

Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез електронен формуляр за кандидатстване и придружителни документи в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел НПВУ).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст