ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на лихвите по депозитите, но спад във вложените суми

лихви

През април в сравнение с март 2023 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове за нефинансовите предприятия се увеличава до 1.34 процента, а по тези в евро –до 1.54 на сто. Това става ясно от анализ на Българска централан банка.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01 на сто.
Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове обаче намалява – и то с 37.1 на сто до 271.9 млн. лв., а по тези в евро – с 54.5 на сто  до 219.5 млн. лева.
През април  средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за домакинствата в левове се повишава и вече е 0.47 процента, а по тези в евро се запазва на ниво от 0.67 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01 на сто.
Средните лихвени проценти по депозитите, които са договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро също запазват нивата си съответно от по 0.11 на сто и 0.16 процента.
Въпреки по-високите лихви, обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет за домакинства в левове се понижава – с 14.3 млн. лв., до 161.3 млн. лева. По депозитите с договорен матуритет в евро вложените в банка пари са с 60.7 млн. лв. по-малко и са 139.6 млн. лева.

Основният лихвен процент през април е 2.47%,

като в сравнение с март тази година се увеличава с 0.30 процентни пункта (пр. п.).
През четвъртия месец индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0.30 процентни пункта до 2.77 на сто.
Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00 процента, като спрямо март 2023 г. остава без промяна.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през април е 4.03 на сто, като спрямо март тази година се понижава с 0.18 процентни пункта.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст