ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансовите приходи тласкат нагоре печалбата на Група “БФБ”

БФБ Българска фондова борса

Към края на първо тримесечие нетният финансов резултат, реализиран от Група „Българска фондова борса“ е положителен в размер на 2.49 млн. лева. Това е следствие главно на финансовите приходи, които надхвърлят разходите от основна дейност. В края на март миналата година печалбата беше 2.12 млн. лева.

Групата консолидира две дъщерни дружества – „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД е с основна дейност поддържане на информационна платформа X3, и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

При приходите от договори с клиенти, Групата отчита спад спрямо същия период на 2022 г. от 173 хил. лв., който се дължи главно на консолидацията на приходите на БНЕБ, отразени в таксата за търговия с електрическа енергия (спад от 74 хил. лв.).

По отношение приходите на дружеството майка, таксите за регистрация на дружества нарастват с 46 хил. лв., а паричните постъпления от информационно обслужване са с 246 хил. лв. повече. Комисионите за сделки на борсата намаляват със 160 хил. лв. или с 52 на сто. Финансовите приходи на Групата отбелязват ръст през първо тримесечие най-вече заради повишение при приходи от лихви по депозити и текущи сметки в банки и от лихви по дългови ценни книжа по амортизирана стойност. При други доходи от дейността има ръст от 33 хил. лв. (45%), който се дължи на нарасналите приходи от финансиране.

По останалите приходни пера има несъществено в абсолютна стойност изменение.

По основните разходни пера се отчита спад спрямо първо тримесечие на 2022 година. Нарастване с 129 хиляди лева има при похарчените средства за външни услуги, което се дължи основно на ръст в абонаментни и лицензионни такси, които дружествата в Групата заплащат за използване на различните информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура. Повишение има и за ползваните консултантски и други услуги.

Разходите за персонала нарастват с 211 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна в абсолютна стойност.

Към края на миналата година беше натрупана печалба в размер на 13.37 млн. лева. Към края на март натрупаната печалба нараства с 2.49 млн. лв. и възлиза на 15.87 млн. лева.

Търговията със собствени акции на „Българска фондова борса“ АД

бе със сходна с четвъртото тримесечие активност. Цената в края на март се понижи спрямо тази в началото с 0.50 лв. за акция (от 9 лева за акция цена на затваряне на 1 януари 2023 г. до 8.50 лева за акция цена при последната сделка на 31 март).

През първото тримесечие общо бяха прехвърлени 162 565 лота в 535 сделки, чийто оборот бе 1 397 886 лева. В сравнение с четвърто тримесечие на 2022 г. има ръст в прехвърления обем, в оборота със 117%, както и на броя сделки.

Търговия с акции на БФБ имаше в 57 от общо 63 сесии за периода.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст