ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Бианор” с 27% ръст на приходите от продажби за тримесечието

пари

“Бианор Холдинг” АД обяви 27 процента увеличение на консолидираните приходи от продажби за първото тримесечие в сравнение със същия период на миналата година. По този начин продължава дългосрочния тренд на средногодишен органичен ръст от над 20 на сто. 

Консолидираните приходи от продажби на дружеството за тримесечието достигат 1.48 млн. лв. при 1.16 млн. лв. година по-рано. През първото тримесечие “Бианор” реализира загуба от 137 хил. лв. спрямо печалба от 5 хил. лв. миналата година. 

На консолидирана база с новопридобитите компании – ITIDO и Databreathe, приходите от продажби на групата за първото тримесечие достигат 2.99 млн. лв., а печалбата е 39 хил. лева. През март “Бианор” обяви подписването на дефинитивни договори за придобиване на ITIDO и Databreathe, а по-рано през месец май подписа и договор за банков кредит за финансиране на сделките. 

“Отбелязваме продължаващ ръст на приходите от дейността на основното дъщерно дружество “Бианор Сървисиз” и увеличаване на дела от приходите му от проекти в отбранителната индустрия”, споделя Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор”. “През първото тримесечие на годината имаме значителни еднократни разходи за реализиране на придобиванията, интеграция на компаниите и увеличението на капитала. Очакваме през второто и частично третото тримесечие на годината също да има такива, а във втората половина на годината маржът на печалба да се върне в стандартните за индустрията нива”, добавя Йорданов. 

По-рано тази година “Бианор Холдинг” АД обяви, че планира увеличение на капитала с цел набиране на средства, които да подпомогнат стратегията за неорганичен растеж на групата. На 25 май започна официално процедурата по публичното предлагане на емисия до 545 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 17 лева всяка. Процедурата по увеличение на капитала се води от инвестиционния посредник – „София Интернешънъл Секюритиз“ АД. 

“Бианор Холдинг” АД обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи специфични ИТ услуги. Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за водещи корпорации и стартиращи бизнеси в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е разнообразно, като обхваща компании от отбранителната, елекомуникационната, технологичната и медийната индустрия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст