ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

За България е приоритетно насърчаване на повторната употреба на опаковките

По този начин организациите за оползотворяване на опаковки си набавят необходимите количества пластмаса и стъкло

Европейските земеделски министри обсъдиха предложението за регламент за опаковките и отпадъците от опаковки и аспектите на законодателното предложение, свързани с безопасността на храните и разхищенията на храни. Заместник-министърът на земеделието Георги Събев участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе в Брюксел.

Според него, за България е приоритетно премахването на опасните и вредните вещества и насърчаване на повторната употреба на опаковките. Това обаче трябва да бъде съпътствано от обезпечаване на проследимостта, като се отчита и въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната среда.

Неблагоприятните климатични условия в някои от европейските държави също бяха сред обсъжданите теми. Заместник-министър Събев сподели, че намаляването на снеговалежите в България също представлява риск.  И коментира, че спадът в производството на важни земеделски култури създава риск за продоволствената сигурност на хора и животни и е предпоставка за силен инфлационен натиск. Георги Събев допълни, че страната подкрепя  предложението да бъде повишено нивото на авансовите плащания за директните плащания.

„За предотвратяване на тежки смущения на пазара на селскостопански продукти за секторите с най-високи разходи за суровини и със затруднения в реализация е необходимо да бъде предоставена подкрепа“, отбелязва Събев.

Ясна тенденция за затруднения на пазара има не само при млякото, млечните продукти и пчелния мед, но и в останалите подсектори на животновъдството.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст