ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Основният лихвен процент се увеличава на 2.96% от 1 юни

БНБ сграда

От Българска народна банка обявиха, че от 1 юни основният лихвен процент (проста годишна лихва) е в размер на 2.96 на сто. Това означава, че показателят продължава да расте. През месец май ОЛП беше 2.77 процента. 

Централната банка започна да повишава основния лихвен процент от октомври миналата година на фона на повишените лихвени нива от Европейската централна банка, които оказват своето влияние и върху паричния пазар у нас. Тогава показателят от 0 на сто (за септември) бе вдигнат на 0.49 на сто. Това продължи и в следващите месеци. За януари лихвеният процент се повиши на 1.42 на сто, за февруари – на 1.82 на сто, за март – на 2.17 на сто, за април – на 2.47 на сто, и за май – на 2.77 на сто.

Българската народна банка обявява основния лихвен процент (ОЛП) за съответния период на основание чл. 35 от Закона за БНБ. Размерът на показателя, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Основният лихвен процент се прилага ограничено на банковия пазар у нас. Банките използват данни от “Лихвената статистика” на БНБ при определяне на своите референти лихвени проценти, които използват при отпускане на кредити.

С увеличавана на ОЛП нараства законната лихва за забава, която е равна на 10 проценат плюс стойността на показателя. Наказателната лихва се определя два пъти в годината – през юли и януари. така че това увеличение няма да повлияе върху стойността ѝ. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст