ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отворен е вторият етап на мярката за енергийно обновяване на жилища по ПВУ

Започва подготовката и подаването на документи по втория етап на подмярката за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ вече е отворена за кандидатстване. Насоките пък са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Проекти по НПВУ“, както и в портала ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване по втория етап е 16 януари 2024 г., като средствата по процедурата са в размер  на  282 470 400 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80 процента безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта.

Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Участие в подмярката за устойчиво енергийно обновяване  могат да вземат всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на Закона за управление на етажната собственост и проектирани преди 26 април 1999 година.

Целта на подмярката е да се подобрят енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради и достигане на клас на енергопотребление „В“. Очаква се и намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, както и 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд. С подмярката трябва да се постигне и намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст