ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Средствата в Сребърния фонд и по програми и проекти на ЕС са налични в пълен размер

Министерство на финансите сграда табела

Наличностите на правителството във фискалния резерв през март и април са в съответствие със законовите изисквания

Министерството на финансите стриктно спазва законово определените ограничители при управлението на средствата в Единната сметка, съгласно §15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО 2022, ЗБНЗОК за 2022 г. (т.нар. удължителен закон). Това е видно от публично достъпните данни на Управление „Емисионно“ на БНБ, както и от публикуваните статистически данни за размера на фискалния резерв на интернет страницата на Министерството на финансите, заявиха от финансовото министерство.

В таблицата по-долу представяме статистически данни за наличностите на правителството от седмичните баланси на Управление „Емисионно“ на БНБ и размера на „условно блокираните“ средства съгласно разпоредбата на §15 от ПЗР на удължителния закон..

В последната колона са показани наличните средства за плащания по сметки в БНБ при приспадане на „условно блокираните“ средства в §15 закон:

   (хил. лв.)
ПЕРИОДЗадължения към правителството и бюджетни организации по баланса на БНБОграничител по §15 от ПЗР на удължителния законНалични средства за плащания по сметки в БНБ
02.3.202314 121 4808 329 870,05 791 610
10.3.202312 477 7358 312 167,94 165 567
17.3.202314 263 8088 303 492,85 960 315
24.3.202311 551 2818 273 384,53 277 897
31.3.202311 202 0868 243 467,42 958 619
07.4.20239 547 6788 233 012,11 314 666
13.4.202310 211 7148 255 430,71 956 283
21.4.202311 055 4738 319 125,12 736 348
28.4.202310 158 9668 318 984,01 839 982

Данните показват, че за нито един период през март и април наличностите на правителството не са по-ниски от законово определения ограничител, което означава, че средства на Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средствата по програми и проекти на Европейския съюз са налични в пълен размер за всеки от посочените периоди. Това означава, че не само наличностите на Сребърния фонд, които за посочените периоди са в размер на малко над 3.7 млрд. лв., са налице в пълен размер, но е спазен и ограничителят по отношение на средствата по програми и проекти на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст