ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КС: Не променяйте необнародвани закони!

Конституционен съд-2020

Изменянето, допълването и отмяната на приети закони преди обнародването им д “Държавен вестник” е недопустимо. Това реши единодушно Конституционният съд (КС) по искането за тълкуване, внесено от президента Румен Радев още през 2021 г. във връзка с направените годино по-рано промени в Закона за потребителския кредит. Това стана през промени в Закона за ДДС, водейки до въвеждане на две взаимно изключващи се разпоредби.

Радев реагира след вдигналия се шум около одобряването на двойна и неподлежаща на съдебен контрол неустойка по бързи кредит, но още преди обнародването тогавашната шефка на бюджетната комисия Менда Стоянова внесе промени на промените в обратната насока. Парламентът ги прие незабавно, като същевременно отхвърли президентското вето, което стана безпредметно. В тълкувателното искане до КС беше посочено, че необнародваният нормативен акт няма юридическа сила и не може да породи юридическо действие, поради което и не може да бъде изменян, допълван или отменян.

“Предприемането на такива действия е възможно само по отношение на нормативни актове, които са част от правната система. В чл. 84, т. 1 от КРБ изрично е посочено, че Народното събрание изменя, допълва и отменя законите. Считам, че от буквалното тълкуване на разпоредбата следва, че членуването на съществителното име „законите“ обозначава предмет, който е определен, познат, известен. Това означава, че може да се измени, допълни или отмени закон, който е известен, има юридическа сила и поради това може да породи или е  породил юридическото си действие“, се казва в уваженото от КС искане.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст