ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КНСБ вече е член на Профсъюзния консултативен комитет

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) бе приета за асоцииран член на Профсъюзния консултативен комитет (TUAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

TUAC е международен профсъюз, който в ОИСР има консултативен статут. Членството в него е признание за системния труд и усилия, които конфедерацията полага, за да защити правата на работниците в България. 

То ще даде възможност на КНСБ активно да участва в процеса на присъединяване на страната към ОИСР и във формирането на политиките по отношение на доходите, конверегенцията и преодоляването на неравенствата.  

Синдикалният комитет представлява възгледите на работническото движение на годишната среща на Съвета на министрите на ОИСР и на редовните срещи на комитетите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

TUAC се състои от 58 свързани профсъюзни центрове от страните от ОИСР, представляващи 50 милиона работници, както и асоциирани членове в Бразилия, Индонезия и Южна Африка.

Комитетът работи от 1948 г. и се превръща в профсъюзна консултативна организация, съгласно плана “Маршал”. Когато ОИСР е създадена през 1962 г., TUAC продължaва работата си по представяне на приоритетите на профсъюзите, за да информира за политиките на Организацията.

Застъпничеството на политиката на TUAC има за цел да създаде споделен просперитет в и между страните, включително качествени работни места. То се стреми и да утвърди положителната роля на синдикатите и колективното договаряне за постигане на приобщаващ растеж. 

Достъпът до разработването на политиката на ОИСР дава възможност на Комитета да действа като “първичен двигател” в работническото движение в отговор на нови и възникващи политически предизвикателства.

TUAC работи в тясно сътрудничество с други международни профсъюзи, включително с Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), с която координира профсъюзния принос към G20 (чрез Labour 20) и процесите на G7, и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC). 

За по-специфичните за индустрията въпроси TUAC работи с Глобалните синдикални федерации (GUF) и е член на Съвета на глобалните синдикати.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст