ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общо 2.47 млн. лв. е дивидентът за акционерите на БАКБ

сграда Централа БАКБ

Сумата от 2 469 131.30 лв. от нетната печалба на „Българо-Американска кредитна банка“ АД – София за 2022 година ще се разпредели като дивидент на акционерите. Всеки от тях ще получи брутна парична сума от по 0.10 лева за всяка своя акция. Нетният размер на дивидента на една акция – 0.095 лв. за индивидуалните инвеститори след приспадане на данъка.
Изплащането на тези суми ще става чрез „Централен депозитар“ АД и офисите на „Българо-американска кредитна банка“ АД на територията на цялата страна. Това ще стане в периода между 20 юли и 22 януари 2024 година.
Всички разходи по изплащането на дивидента са за сметка на „Българо-американска кредитна банка“ АД.
След изтичане на крайният срок, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2022 г. може да го получи от БАКБ в брой или по банков път, след изрично писмено искане.
Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд „Резервен“ на банката.

Печалбата на БАКБ за финансовата 2022 година след данъчно облагане е в размер на 43 663 589.79 лева.

Останалата част от нея ще бъде отнесена във фонд „Резервен“ на банката.

Най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД, което се контролира от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.68 на сто от капитала. “ЕлТиБиАй Холдингс” ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.74 на сто, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст