ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобриха позициите на България по ключови директиви на ЕС

Министерски съвет

Министерският съвет одобри позициите на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз, посветено на „Правосъдие и вътрешни работи”, в част „Правосъдие“. То ще се проведе на 9 юни 2023 г. в Люксембург. 

В дневния ред е включено приемането на общ подход на Съвета по пет предложения за директиви.

По отношение на Директива за изменение на Директива 2011/36/ЕС, която се отнася до предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, България подкрепя предложените промени. Те отразяват съвременните тенденции в превенцията и противодействието на трафика на хора и отстраняват недостатъците, установени в действащата понастоящем европейска правна уредба.

България ще подкрепи и предложението за Директива, отнасяща се до отнемането и конфискацията на активи в хода на производството по наказателни дела. Тя цели да укрепи капацитета на компетентните органи за лишаване на извършителите на престъпления от приходите от престъпна дейност.

Освен това Министерският съвет подкрепя Директива за защита на лицата, ангажирани в стратегически съдебни производства – така наречените SLAPP дела; Това е една от инициативите, предвидени в Европейския план за действие за демокрация, насочена към укрепване на свободата и плурализма на медиите. 

Целта е осигуряване на процесуални гаранции в гражданските производства с трансгранични последици. България смята, че с Директивата се осигурява достатъчен баланс в защитата на основните права на гражданите и заради това Министерският съвет ще я подкрепи.

По отношение на друга ключова директива – Директивата на Европейския парламент и на Съвета за борбата с насилието над жени и домашното насилие – страната ни оценява положените усилия за постигане на балансирана редакция на проблемните разпоредби. Същевременно ще бъде внесена декларация, че предвид двете решения на Конституционния съд от 2018 г. и 2021 г. България не може да приеме понятието „gender“, нито използването на основан на това понятие подход.

Предложението за Директива за определянето на престъпленията и санкциите за нарушаване на ограничителните мерки на Съюза цели въвеждането на възпиращи и пропорционални видове и размери на санкциите, подкрепа на трансграничните разследвания и наказателни преследвания и други. България подкрепя общия подход предвид важността на приемането на адекватни и навременни мерки за криминализиране на нарушаването на ограничителните мерки на Европейския съюз.

Очаква се на заседанието на 9 юни да бъде предоставена информация относно присъединяването на ЕС към Европейската конвенция по правата на човека, както и за дейността на Европейската прокуратура през 2022 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст