ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Габрово с 84 проекта за финансиране на енергийно обновяване на жилища

саниране

Община Габрово е подала 84 жилищни сгради за финансиране по новата програма за енергийно обновяване на многофамилните жилища от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това посочват от общинската администрация. 

Тези проектни предложения са на обща стойност над 110 млн. лв., а парите са по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. 

Общо за страната подадените проектни предложения са над 3000 за близо 4 млрд. лева. Процентно от Габрово са постъпили 2.7 на сто от общия брой подадени проектни предложения.

Одобрените сгради за енергийно обновяване ще получат 100 процента безвъзмездна финансова помощ.

Размерът на средствата в този етап на програмата е общо 1 129 881 600 лева с включено ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лева, уточняват от местната власт.  Оценката на проектните предложения, по предварително обявени критерии, ще продължи четири месеца, като започна от 2 юни и ще се извърши от екип в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, която Община Габрово, като водещ партньор, може да получи е 30 000 000 лева. 

Оценяването на проектите ще се осъществява по различни критерии, сред които са разгъната застроена площ на сградите, участие на живущите в етажната собственост, сертификат за енергиен клас „А“ след направено обследване за енергийна ефективност на сградата и други. 

Максималният брой точки, които може да получи един проект, е 140. Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред, съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички проектни предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст