ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Инж. Ясен Йорданов е новият шеф на АПИ

сграда апи

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (УС на АПИ) е назначен инж. Ясен Йорданов. За член на УС е назначен и инж. Калоян Киров, а инж. Десислава Паунова запазва позицията си в Съвета.

С това ръководството на АПИ вече е в пълен състав, с което е подсилено експертното начало, посочват от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  

Предвид публичния интерес към стартиралите по време на служебното правителство обществени поръчки за поддръжка на републиканската пътна инфраструктура за близо 4 млрд. лв. за следващите 4 г., от настоящото ръководство на МРРБ обявиха, че ще довършат стартиралите процедури, както и ще понесат политическата отговорност за крайните решения.  

Новото ръководство на АПИ заяви при стъпването си в длъжност, че дава кредит на доверие на служителите в Агенцията и ще цени експертността им. 

Кой кой е в новия Управителен съвет

·       Инж. Ясен Йорданов е магистър инженер от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София. Той има близо 30-годишен опит в проектирането и изграждането на големи обекти от пътната инфраструктура в България. Експертизата му е оценена и в чужбина, където е работил по различни проекти. Инж. Ясен Йорданов е бил част от Междуведомствената работна група, създадена през 2022 г. от кабинета „Петков“, която е проверявала възлаганията на текущ ремонт и поддръжка за спорни пътни ремонти. 

·       Инж. Десислава Паунова е магистър със специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Работи в Агенция „Пътна инфраструктура“ от ноември 2018 г. като е заемала длъжностите главен експерт и директор на дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа“. В периода септември 2012 г. – октомври 2016 г. е асистент преподавател в катедра „Пътища“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия. През октомври – ноември 2017 г. е лектор към Асоциацията на индустриалния капитал в България. 

·       Инж. Калоян Киров е строителен инженер, магистър със специалност „Транспортно строителство“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Има завършени курсове „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни процедури със съществените изисквания за безопасност“, „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и строителството“. Има натрупан и професионален опит по реализацията на множество проекти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст