ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НАСП: Проектонаредбата за зелената система е в противоречие със съдебно решение

компютър лаптоп градинка

Действащият подход за опазване и развитие на зелената система на София не отговаря на съвременните тенденции и изискванията на обществото. Проблемът се корени в липсата на цялостна стратегия, план и бюджет за развитие на зелената система.

Нормативната база в момента е насочена към рестрикции и изисквания за гражданите, собственици на малки имоти, а това не решава проблема. Това гласи становището на Националната асоциация на строителните предприемачи /НАСП/ по отношение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община. Според асоциацията липсва концепция за решава на казуса с наличието на частни имоти в парковите пространства, а зелените клинове в южната част на града са необлагородени и недостъпни за хората.

„Голяма част от гражданите дори не предполагат за наличието на тези зелени клинове, защото минават по градските магистрали и на практика нямат никаква възможност да се разходят в зелената площ”, казва Георги Шопов, председател на НАСП.

От НАСП са категорично за съществуването и прилагането на нормативни актове, които ще позволят да се запази и доразвие зелената система на Общината.

От НАСП смятат, че цялата процедура по заснемане с кординати на растителността, направа на експертна оценка и даване на становище е противоконституционна и лишена от резултат процедура.

Въпреки, че не е обявена за обществено обсъждане, както се изисква от чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове и не са проведени обществени консултации с гражданите и юридическите лица, в т.ч. и с браншовите организации, предстои внасянето на Проекта в Столичен общински съвет за приемането му, посочват от асоциацията.

С Наредбата за изменение и допълнение на действащата Наредба за зелената система на Столична община се предлагат изменения на текстове, по които има висящо съдебно производство, отбелязват от асоциацията.

Националната асоциация на строителните предприемачи последователно представя в Столичен общински съвет подробно мотивирани писмени възражения срещу незаконосъобразните изменения на този подзаконов нормативен акт, включително и срещу най-новия проект.

Тъй като Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система е важен за управлението на града нормативен акт, от НАСП призовават обществеността и браншовите организации да изразят становища против предложения проект за изменение и допълнение на Наредата за зелената система на Столична община.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст