ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нетният доход на ЦКБ от лихви и такси и комисиони са по-високи в края на март

цкб

Печалбата на „Централна кооперативна банка“ АД в края на първото тримесечие е в размер на 21.53 млн. лева при 17.22 млн. лева за същия период на миналата година, показват данните от междинния финансов отчет на кредитната институция. Увеличението на положителния финансов резултат е с една четвърт.

Формираният финансов резултат към края на март е единствено от приходи и разходи, свързани с обичайната дейност на банката.

По-високата печалба е следствие на това, че нетният доход от лихви на ЦКБ расте до 30.49 млн. лева при 29.07 млн. лева година по-рано. Заедно с това и нетният доход от такси и комисионни също е по-висок. Той е в размер на 12.88 млн. лева в сравнение с 12.52 милиона в края на март миналата година.

Активите на „Централна кооперативна банка“ в края на първото тримесечие са на стойност 7.87 млрд. лева при 7.79 млрд. лева в края на март година по-рано. А банката заема седмо място в класацията на БНБ по показателя „Балансова стойност на активите“ на търговските банки у нас. Спрямо края на четвъртото тримесечие балансовата стойност на активите отбелязват ръст от 76.73 млн. лева.

Увеличението на активите на кредитната институция е свързано с нарастването на привлечените средства от други депозанти.

В края на март предоставените от ЦКБ кредити и аванси на клиенти възлиза на 3.04 млрд. лева. И на годишна, и на тримесечна база, има увеличение по този показател.   

В края на март задълженията на ЦКБ към другите депозитанти заемат 98 процента от общите задължения на кредитната институция. Тяхната стойност е в размер на 7.09 млрд. лева в сравнение с 6.74 млрд. лева година по-рано. Спрямо четвъртото тримесечие при задълженията към депозанти също има ръст, като той е с 0.67 на сто.

През първото тримесечие ЦКБ не е начислявала и изплащала дивиденти на своите акционери.

Основен акционер в банката е “Химимпорт” АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми, контролира кредитната институция. Към края на първото тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.

Акциите на “Централна кооперативна банка” от началото на тази годината слизат надолу по ценовата стълбица, като в момента струват по 1.46 лева за един брой. По този начин инвеститорите оценяват кредитната институция на 185 609 756 лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст