ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НСИ: БВП нараства с 2.3 процента  

ръст на бвп

През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. и с 0.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни, се казва в съобщение на Националния статистически институт (НСИ). 

През първото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 39 970 млн. лв. по текущи цени. Според данните, на човек от населението се падат 6201 лв. от стойностния обем на показателя.  

При среден за тримесечието валутен курс от 1.822536 лв. за един щатски долар, БВП възлиза на 21.931 млрд. долара и, съответно – на 3402 долара на човек от населението. 

Преизчислен в евро, БВП е 20.436 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 3171 евро.  

Създадената от националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2023 г. възлиза на 34.878 млрд. лв. по текущи цени. През първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.5%, което е нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година. 

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 34.4 процента. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 63.1% през първото тримесечие на 2023 г. при 62.7% през първото тримесечие на 2022 година, 

През първото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 78.5% от брутния вътрешен продукт. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.7% от него.  

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. 

Брутната добавена стойност (БДС) също нараства с 0.6% на тримесечна база. По данните през първото тримесечие на 2023 г. БДС се е увеличила с 2.7% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. 

През първото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 2.3%, а вносът на стоки и услуги бележи спад с 2.3%, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст