ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за чужденците

парламент

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Те имат за цел да се създаде необходимата законодателна уредба, осигуряваща прилагането на регламентите на Европейския съюз, свързани с функционирането на Шенгенската информационна система, на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и на Система за влизане/излизане (СВИ). Измененията бяха приети със 147 гласа „за“, 28 – „против“ и един „въздържал се“.

Новите текстове разписват правомощията на националното звено ETIAS в МВР, което в съответствие европейски регламент, е компетентно да издава, отказва да издаде или отнема разрешения за пътуване на граждани на трети страни, които са освободени от изискването за виза. Гражданите на тези държави ще разполагат с ефективно правно средство за защита в случаите на отказ или отнемане на разрешението за пътуване.

Функционалностите на информационната система ETIAS ще бъдат достъпни за справка с данни за нуждите на граничните проверки на външните контролно-пропускателни пунктове, както и за нуждите на дирекция „Миграция“ и звената „Миграция“ при областните дирекции на МВР, за справка и проверка дали условията за влизане и пребиваване на гражданите на трети страни на територията на страната са изпълнени. Ще се повиши капацитетът на правоприлагащите органи за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления чрез осигуряването на достъп до ETIAS.

Създава се и възможност за ефективен граничен контрол чрез изграждане и използване на функционалностите на националния интерфейс на СВИ в съответствие с Регламент (EС) 2017/2226. С промените се определя достъпът до СВИ с цел въвеждане, промяна, заличаване и справка с данни на: оправомощени консулски служители в задграничните представителства, компетентни за издаване, анулиране и отмяна на визи, оправомощени служители на Националния визов център към дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи (МВнР), оправомощени служители на дирекция „Миграция“ и на звената „Миграция“ при областните дирекции на МВР.

Чрез въвеждането и използването на съвременни системи за обмен на информация в областта на правосъдието и вътрешните работи, страната ни ще изпълни ангажиментите си за постигане на по-високо ниво на сигурност, пише в мотивите си вносителят. Компетентните правоприлагащи органи в МВР, ДАНС, Агенция „Митници“, както и прокуратурата и следствените органи, ще разполагат с необходимата им информация за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления.

Органите на дирекция „Миграция“ и компетентните органи за издаване на визи в МВнР ще имат достъп до информационните системи за целите на проверка на условията за пребиваване на гражданите на трети страни на територията на страната и за преценка на обстоятелствата при издаване на визи. Измененията осигуряват също предвидимост и яснота на приложимите процедури по издаване на разрешения за пътуване и тези за контрол върху спазването на разрешения срок за краткосрочно пребиваване на гражданите на трети страни на територията на държавите членки, е записано в законопроекта.

Това беше поредният закон, който от „Възраждане“ определиха като “заплаха за националната сигурност”. Депутатите от групата питат как подобряваме контрола за влизане в страната, след като информационна система, извън нашите граници, ще решава на кого да бъде разрешено да влезе у нас.

Настимир Ананиев от “Продължаваме промяната-Демократична България“ отговори на възрожденците, че не е редно да се внушава, че губим суверенитет, че е заплашена националната ни граница. “Няма нужда от такива страхове, не е място да го правите от тази трибуна”, подчерта той.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст