ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 10.3 млрд. лева акумулираха застрахователите у нас в края на март

Застраховане

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10.30 млрд. лв. към края на март, отбелязват от Българска народна банка. Техният размер нараства с 804.2 млн. лв. на годишна база и с 697.9 млн. лв. спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 -а.
Числата обобщават данните за лицензираните 12 застрахователни дружества, извършващи животозастраховане, и общо 32 застрахователни дружества, извършващи общо застраховане, включително и  презастраховатeлни дружества.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват

с 46.7 млн. лв. до 2.81 млрд. лв. към края на март на тази година. Спрямо края на декември 2022 г. сумата расте със 155.9 млн. лева. Техният относителен дял в общия размер на активите към края на март обаче намалява – до 27.3 на сто. Преди година показателят сочеше 29.1 на сто и 27.7 на сто в края на декември.
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват на годишна база със 757.5 млн. лв. и са в размер на 7.49 млрд. лв. към края на март. Сумата се увеличава с 542 млн. лв. спрямо края на декември. Към края на март относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, расте до 72.7 процента. Преди година делът им беше 70.9 на сто и 72.3 на сто в края на края на декември 2022 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 363.6 млн. лв. до 4.57 млрд. лева.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 363.6 млн. лв. до 4.57 млрд. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст