ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Спад от 1 на сто в строителната продукция у нас през април

ремонтират здрав път

Индексът на продукцията в сектор “Строителство” се понижава с 1 на сто през април в сравнение с март. Намалението е подкрепено от спад и в двата подсектора – с 1.3 на сто при гражданското/инженерното строителство, и 0.8 на сто при сградното строителство, съобщи Националният статистически институт. Макар и минимален, от началото на годината това е втори спад в строителната продукция на страната на месечна база.

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната.

През първото тримесечие на тази година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1748 жилищни сгради с 8619 жилища в тях и 975 149 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 19 административни сгради/офиси с 30 266 кв. м РЗП и на 1 035 други сгради с 612 927 кв. м РЗП.
Спрямо четвъртото тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват. Повече са разрешителните за строеж на административни сгради. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив, София (столица), София, Варна и Бургас. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица), Бургас, Пловдив, Варна и Благоевград.

Липсата на редовно правителство спира изграждането и на инфраструктурни проекти.

Справка в НСИ показва, че от началото на тази година индексът на продукцията в сектора лъкатуши нагоре-надолу. През март имаше повишение с 0.4 на сто, а през февруари  – спад с 0.3 на сто, а през януари – ръст с 0.5 на сто. И двата подсектора лъкатушеха по същия начин.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април е с 2.3 на сто, като се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, така и при сградното строителство, съответно с  по 4.7 и 0.5 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст