ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

До 31 юли приходите ще се събират в съотвествие с действащите закони

Пари

Решението на парламента за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери е публикувано в “Държавен вестник”.

Припомняме, че решението на Народното събрание беше взето единодушно с гласовете на 207 депутати на 8 юни.

Решението предвижда до приемане на Закона за държавния бюджет на България, но не по-късно от 31 юли 2023 г., приходите да се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходи и предоставянето на трансфери да е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година. Трябва да се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

Определена е и последователността за извършване на разходите, предоставянето на трансфери от държавния бюджет и залагането на лимити от Министерството на финансите. Най-напред са плащанията по обслужване на държавния дълг и вноската на страната ни в Европейския съюз. Следват трансфери за съдебната власт, социално-осигурителните фондове, общините, сметките от ЕС за Националния фонд и за Държавен фонд “Земеделие”, после за БТА, БНТ, БНР, лимитите за плащания на бюджетните организации и другите разходи.

Решението влиза в сила след обнародването му в “Държавен вестник”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст