ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Еврохолд” повишава рентабилността си през първото тримесечие

Еврохолд сграда София

Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа – “Еврохолд България” АД, отбелязва увеличение на финансовите си резултати през първото тримесечие. Това се дължи на подобрена рентабилност на енергийния бизнес и стабилни резултати от застрахователните операции, показва консолидираният отчет на дружеството за периода. 

За януари-март “Еврохолд” отчита общи приходи от близо 1.52 млрд. лв. и печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) в размер на 326.5 млн. лева. 

Нетният финансов резултат е приблизително 264 млн. лева. Енергийният бизнес, който оперира под бранда “Електрохолд”, подобрява своята обща рентабилност, независимо от спадащите цени на свободния пазар в сравнение с първото тримесечие на миналата година. През март компанията сключи 10-годишен договор с Yettel и CETIN България за доставка на електроенергия от възобновяеми източници. Основна част от потреблението по този договор ще бъде осигурена от фотоволтаичната централа “Верила” (124 MW), която е най-голямата досега в България. 

Извън Румъния, застрахователният бизнес на “Еврохолд”, концентриран в “Евроинс Иншурънс Груп” АД, се развива стабилно. През март лицензът на румънския застраховател на групата беше отнет от местния регулатор, за което ръководството на компанията вече информира, че е извършено неправомерно, в нарушение на европейското законодателство и ще бъде оспорено по съдебен път. 

Ако се приспадне загубата от преустановена дейност заради казуса с Румъния, групата приключва 2022 г. с EBITDA в размер на 244.5 млн. лв. и положителен нетен финансов резултат от близо 21.8 млн. лв., съгласно консолидирания одитиран отчет за периода. С резултатите си през първите три месеца на тази година “Еврохолд” компенсира счетоводната загуба за миналата година. 

“Преди две години предприехме голяма стъпка в новата ни стратегия за развитие, навлизайки в енергийния бизнес и това вече се отплаща. Дейността на “Електрохолд” е с най-голямо значение за представянето ни. В ход е изграждането на вертикалния бизнес модел, който обявихме и който включва производство на енергия от възобновяеми източници, дистрибуция, доставка и търговия с чиста електроенергия. Това създава създава солидни възможности за растеж и се вписва напълно в стратегията на ЕС за зеления преход”, коментира Асен Минчев, изпълнителен директор на “Еврохолд”. “По отношение на застрахователния бизнес, независимо от регулаторния удар, който получихме в Румъния, ние няма да се отклоним от мисията, която отстояваме през всички години в този бранш – да предоставяме качествени, надеждни застрахователни услуги, за които милионите ни клиенти в региона винаги са разчитали на нас. Вярваме, че с подкрепата на акционерите и партньорите ни ще преодолеем неблагоприятните последици от развитието на румънския казус, ще продължим процеса на диверсификация на портфейла ни и ще реализираме добра година”, посочва Асен Минчев.

“Еврохолд България” АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. 

Компанията е собственик на “Електрохолд” – водещата електроенергийна група в България, притежаваща най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електроенергия в страната, която има над 3000 служители и обслужва почти 3 млн. потребители. “Еврохолд” е собственик и на “Евроинс Иншурънс Груп” АД – една от големите застрахователни групи в региона. Тя предоставя пълен спектър от застрахователни услуги, оперира в 11 държави, обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст