ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Рейтингите на Fibank са потвърдени от “Фич рейтингс”

Сграда София тех парк на ПИБ Fibank

Рейтинговата агенция “Фич рейтингс” (Fitch Ratings) потвърди изцяло рейтингите на Fibank (“Първа инвестиционна банка” АД), съобщиха от кредитната институция. 

Дългосрочният ѝ рейтинг (Long-Term) е “В”, със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг на банката (Short-Term IDR) е потвърден на “В”.

Рейтингът на “Първа инвестиционна банка” АД за жизнеспособност (Viability Rating) е “в”, а рейтингът ѝ за държавна подкрепа (Goverment Support Rating) е потвърден на “ns”.

Балансовото число на Fibank („Първа инвестиционна банка“) към края на март достига 12.93 млрд. лв., като отбелязва увеличение спрямо края на миналата година от 218 млн. лева, посочват от банката в междинния финансов отчет за първото тримесечие. По размер на активите кредитната институция запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Нетната печалба на банката за периода между януари и март възлиза на 32.09 млн. лева. Година по-рано тя беше 13.21 млн. лева.

Общите приходи от банкови операции от началото на тази година възлизат на 125.44 млн. лв. (за същия период на 2022-а те бяха за 101.73 млн. лв.). Нетният лихвен доход за периода януари – март е в размер на 83.86 млн. лв. и е с ръст от 17.40 млн. лв. спрямо същия период миналата година. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход. Нетният доход от такси и комисиони на банката е 33.23 млн. лв. и е с 5.02 млн. лв. по-висок спрямо първо тримесечие на 2022 година.

„Първа инвестиционна банка“ АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до края на март не са настъпили събития извън обичайната дейност на кредитната институция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст