ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Глоба до 50 000 лв. за строителните фирми, замърсяващи София 

Столичен общински съвет кметство

Столичният общински съвет ще засили контрола на Столичния инспекторат върху тежкотоварната техника около строителните обекти, съобщиха от пресцентъра на Съвета. 

Те ще разгледат предложение за промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община. Целта на новата наредба е да въведат ясни правила и повече възможности за контрол от общината. Тя е съобразена със съдебна практика по дело, формирано по жалба на заинтересовани страни от строителния бранш. 

От инспекторатът обясниха, че дълго време са се борили с недобросъвестните строители, които замърсяват уличните платна със своята тежкотоварна техника на излизане от строителните обекти, както и при разпиляването на отпадък по време на превозване. 

„В Столичната община, Столичния общински съвет и районните администрации постъпват редица сигнали от граждани за камиони, които замърсяват пътните платна и тротоарите на излизане от строителните обекти. Разпиляването на строителни материали влошават градската среда, създават неудобство на гражданите и не на последно място са предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Целта на промените е да контролираме чистотата на въздуха – ще развържем ръцете на Столичния инспекторат да контролира по-строго миенето на камионите, които извозват от строежите всеки ден материали – калта по гумите им после става прах, който дишаме всички ние. Моля, гражданите да подават сигнали за всяко нарушение, което видят. Само чрез санкции и контрол на терен можем да се справим с нарушителите“, заяви председателят на СОС Георги Георгиев. 

С измененията в Наредбата за движение ще се позволи на Столичния инспекторат да продължи и да върши по-ефективно работата си по предотвратяване на замърсяването на столицата. Увеличават се и санкциите за строителните фирми, като те ще започват от 1000 лв. и ще стигат до 50 000 лв. за: 

  •  отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и улиците 
  • излизането от обектите без предварително почистена от специално изградено за това устройство ходова част 
  •   транспортирането на строителни отпадъци извън определения маршрут 
  •  смесване на земни маси с други строителни отпадъци 
  • извършване на строително-ремонтни дейности на сгради/обекти без ограда 

В изпълнение на закона се предвиждат контролни механизми за реално прилагане на забраните, които и сега съществуват: 

  •  замърсяването на уличните платна при транспорт на строителни отпадъци 
  • натрупването на строителни отпадъци извън границите на обектите 
  •  запрашаването на въздуха при ремонтите 
  • транспортирането на отпадъци в камиони без предпазни мрежи 
  •   изхвърляне на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти 

С предлаганите промени се цели поддържане на чиста среда, запазване спокойствието на софиянци, както и повишаване качеството на атмосферния въздух. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст