ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Гергана Беремска ще е номинацията за член на борда на директорите на ЕИБ

Гергана Беремска

Все още в Европейската инвестиционна банка (EИБ) не е получено официално ново предложение от редовното правителство на България за номинация на член на борда на директорите на банката. Това посочва Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, в интервю за БТА.

Припомняме, че вчера в медии у нас бе лансирано името на бившия заместник-финансов министър Виолета Лорер, когато Асен Василев оглавява Министерството в служебния кабинет на Стефан Янев, че ще бъде новият член на борда на директорите на Европейската инвестиционна банка. Това предложение предизвика напражение в ГЕРБ-СДС. Днес обаче съпругата на депутата от ПП-ДБ Даниел Лорер се е отказала сама от тази номинация.

Самият Асен Василев потвърди това и обяви, че позицията ще заеме Гергана Беремска, която сега е директор на дирекция „Международни финансови институции“ в Министерството на финансите.

Решението за избор за представители на държавата в съвета на директорите (борд на директорите) на ЕИБ се взема от всяка една държава членка, от правителството й, по предложение на министъра на финансите на всяка държава, отбелязва Павлова. По тази процедура от българско правителство все още такова уведомление не е постъпило в банката.

Акционери в банката са държавите членки на Европейския съюз.

Делът на всяка държава членка в капитала на ЕИБ се определя въз основа на нейния икономически потенциал в рамките на ЕС (изразен в БВП).

България е акционер в ЕИБ от 1 януари 2007 г. в съответствие с подписания договор за присъединяване на България към Европейския съюз и чл. 266 от Договора за създаване на Европейската общност. Размерът на записания дялов капитал на България е 0.21 процента от капитала на банката или 510 041 217 евро.

Европейската инвестиционна банка има три органа за вземане на решения. Това са съвет на управителите, който се състои от министрите на финансите и/или на икономиката на страните-членки на ЕС, съвет на директорите и Управителен комитет. Съветът на управителите определя общите насоки на работа на банката, съветът на директорите отговаря за стратегическото управление, а Управителният комитет отговаря за ежедневното управление на Европейската инвестиционна банка.

Настоящата процедура не касае избора на членове на Управителния комитет на банката. Той се състои от президент и осем вицепрезиденти, като Лиляна Павлова в момента е вицепрезидент.

През април е била направена номинация от името на служебния кабинет. Тогава правителството определи заместник-министъра на финансите Методи Методиев за директор за България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и директора на дирекция „Международни финансови институции“ на Министерството на финансите Гергана Беремска за алтернативен директор.

Но сега редовното правителство в България има възможност да оттегли кандидатурите и да направи нови предложения – основен и алтернативен член. Но това още не е факт, посочва Лиляна Павлова.

През последните пет години член на съвета на директорите от България е Маринела Петрова, която беше заместник-министър на финансите. Алтернативният член (заместник) в борда на директорите беше Гергана Беремска, която е директор на дирекция в Министерство на финансите.

Според Устава на банката, съветът на директорите на ЕИБ се състои от 28 директори и 31 алтернативни директори. Директорите се назначават от Съвета на управителите на Европейската инвестиционна банка по предложение на държавите членки с мандат от пет години.

Мандатът на борда по устав е пет години и настоящият изтича на 16 юни.

Това е причината за настоящата процедура. Павлова уточннява, че па предстоящото заседание на министрите на финансите от ЕС – ЕКОФИН, в рамките на което ще се проведе и заседанието на Съвета на министрите гуверньори на ЕИБ, ще се разгледа и предложеният нов състав на съвета на директорите на банката, който ще бъде избран този петък за срок от 5 години. Съветът на директорите се попълва от представителите на акционерите – държавите членки на Евросъюза.

Европейската инвестиционна банка е банката на ЕС и осигурява дългосрочно финансиране за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти в подкрепа на целите на политиката на ЕС както в рамките на съюза, така и извън него. Дейностите на ЕИБ са съсредоточени в шест приоритетни области: климат и екологична устойчивост, иновации и умения, инфраструктура, достъп до финансиране за малките предприятия, кохезия и развитие. Банката оперира в над 160 държави във и извън Европа. Основната част от финансирането на ЕИБ (около 90% от общото финансиране) е насочено за насърчаване на устойчивия растеж и създаването на работни места в държавите членки на Европейския съюз. Дейността на банката извън ЕС се осъществява чрез специално създаден за целта клон на банката – EIB Global.

Тази година ЕИБ отбелязва 30 години присъствие в България.

У нас ЕИБ оказва подкрепа за осъществяване на инвестиции в областта на енергетиката, транспорта, фармацевтичната и хранителната промишленост, регионалното и общинското развитие, водоснабдяване и канализация, третиране на битови отпадъци, околна среда, сателитни технологии, научно изследователски и развойни дейности и развитието на нови продукти и решения и други. Банката подпомага усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез включването на нейни ресурси в националното съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми, а също така предоставя техническа помощ за ефективната подготовка и изпълнение на проектите, финансирани по оперативните програми.

Европейската инвестиционна банка е активна през последните години в предоставянето на заеми в частния сектор чрез банки-посредници, за финансиране на проекти за малки и средни предприятия и дружества със средна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст