ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АИКБ с призив до новото правителство да не одобрява план-приема за 2023-2024 г.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) считат, че в този вид предложеният проект на решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на България през учебната 2023-2024 година не следва да бъде приет. Според експертите й е необходимо да бъде ревизиран в съответствие с дадените предложения в рамките на съгласувателната процедура и при спазване на заложените в Стратегията насоки и цели. Това се посочва в становище на асоциацията, адресирано до премиера и до министъра на образованието и науката.

От асоциацията отбелязват, че в качеството си на представителна на национално равнище работодателска организация винаги е сред най-активните социални партньори по отношение на политиките, свързани със системата на образованието. „В началото на настоящата година отново се включихме в процеса на определяне на държавния план-прием за обучение на студенти и докторанти, като обобщихме предложенията, дадени от членовете на АИКБ. В рамките на процедурата по обществено обсъждане на проекта на Решение ни направи впечатление, че е налице промяна на водената до момента политика в областта на висшето образование“, посочват от организацията.

След по-подробно запознаване с представения проект за държавен планов прием от АИКБ са констатирали, че подготвеното решение за ДПП противоречи напълно на представените нужди на пазара на труда, което е в противовес и в нарушение на Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021 – 2030 г., Цел 3, която е насочена към „Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование“.

В момента България продължава да изпитва остър недостиг на медицински сестри и медицински обслужващ персонал, липсват добре подготвени инженерни кадри, които да заемат местата на все повече влизащите в пенсионна възраст работници и служители. Според обявените резултати по DESI за наличие на развита цифрова икономика, България е на предпоследно място в Европа с най-ниски резултати, нареждаща се до Румъния и Гърция. България трудно ще може да допринесе за постигане на заложените цели ЕС да разполага с 20 милиона ИКТ специалисти до 2030 г., представляващи около 10 на сто от общата заетост, ако в момента българските ИКТ специалисти са едва 4.5 на сто, отбелязват от АИКБ.

А в същото време, „с предложения ДПП отново сме свидетели как „модерните“ и неизискващи толкова усилия и учене специалности надвишават броя на тези, които могат да осигурят качествена и устойчива заетост. С настоящия ДПП ще бъдат подготвени кадри, които ще заемат места за лица със средно образование“, поше в становището на организацията.

От асоциацията посочват още, че към момента има сключени едва 30 договора между студенти и работодатели по изпълнение на приетата Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. И това са специалности, по които в момента се прави намаление – като „Дигитални и индустриални технологии“, „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, „Мехатроника“, „Медицинска сестра“ и други. „В тази насока можем да обсъдим и конкретни инициативи за насърчаване участието на студентите“, предлагат от асоциацията.

Актуализирането и надграждането на Националната карта за висше образование също остава отворена тема, по която не бяха предприети никакви конкретни действия въпреки дадените предложения, завършва становището на асоциацията.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст