ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отчуждават се имоти за изграждане на АМ “Русе-Велико Търново”

С решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“.

Терените попадат в три отсечки с обща дължина малко над 19 километра по трасето на участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла. Те са определени съгласно одобрения подробен устройствен план – парцеларен план за трасето. Подлежащите на отчуждаване имоти се намират в землищата на селата Ценово и Долна Студена, община Ценово, област Русе.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст