ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Без проблем с книжката при неплатена глоба

Конституционен съд клетва на конституционни съдии

Конституционният съд обяви единодушно за противоконституционна разпоредбата от Закона за движение по пътищата, която забранява издаване или връщане на отнето свидетелство за управление на МПС на водачи с неплатени пътни глоби. Съгласно атакувания от Висшия адвокатски съвет текст „не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби“.

В мотивите на адвокатурата е посочено, че разпоредбата противоречи на конституционно установените принципи на правовата държава, на правото на собственост и на правото на свободно придвижване. Ограничаването на тези основни права на гражданите с цел принуда да се издължат към КАТ е критикувано и заради провеждането му извън общия ред за принудително изпълнение срещу неизрядни длъжници.

Искането е мотивирано и с Решението на КС от 2021 г., с което беше обявено за противоконституционно временното отнемане на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби, като подчертават, че случаят е аналогичен. В него е посочено, че: „обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст