ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дипломи за първите магистри по нова програма на УНСС и “УниКредит Булбанк”

Студенти от специалност „Количествени финанси“ защитиха успешно своите магистърски тези. Единствената по рода си специалност е в партньорство с „УниКредит Булбанк“. УНСС е първият университет в България, който съвместно с банката предлага на студентите възможност да изучават тази магистърска програма. Специалността „Количествени финанси“ се предлага в редица водещи университети в света като Baruch College, City University of New York, Princeton University, Columbia University, University of Washington, University of Strathclyde, UK, Glasgow. Разработената магистърска програма от катедра „Финанси“ и катедра „Статистика и иконометрия“ отговаря на най-новите тенденции в търсенето на добре подготвени финансови специалисти от работодателите и е в съответствие с водещите световни стандарти.

На защитата доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, зам.-ръководител катедра „Финанси”, обърна внимание, че завършилите специалност „Количествени финанси“ получават теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. „Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи.“

Г-н Борислав Бангеев, главен директор „Корпоративно банкиране“ и член на Управителния съвет на „УниКредит Булбанк“, посочи, че партньорството между двете институции ще осигури и по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти, както и срещи с експерти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст