Инспектори откриха 31 проблеми обществени поръчки за над 17 млн. лв.

Пари

За периода между 1 април и 30 юни финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са приключили 122 финансови инспекции и проверки. Проверени са 308 обществени поръчки на обща стойност 319 383 890 лв. и 898 договора на обща стойност 76 488 023 лева.

По време на тези инспекциите са установени 499 нарушения и са съставени 279 акта за установяване на административно нарушение. Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове, посочват от инспукцията.

През второто тримесечие са установени 31 непроведени или неоснователно проведени обшествени поръчки  на обща стойност 17 142 737 леав.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 1 406 129лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 778 765 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им са предприети действия по реда на Закона за държавната финансова инспекция. При тези инспекции са разкрити причинени вреди за 163 918 лв., като от тях са възстановени 36 133 лева.

Контролните органи на Агенцията за държавна финансова инспекция са констатирали 20 „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През второто тримесечие с най-висок дял (64%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (10%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (17%), министерства (3%) и други обекти (6%).

За постигане на по-добра информираност на обществеността, от януари 2023 г. към списъка с инспектираните обекти и информацията за резултатите от извършени финансови инспекции, която се публикува, са добавени  резюмета, с основни акценти от констатираното при инспекциите, уточняват от Агенцията за държавна финансова инспекция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст