“АГРОФЕРТ” непряко притежава 20.30% от акциите в торовия завод “Неохим”

неохим

Съгласно договор за прехвърляне на дружествени дялове от 5 юли „АГРОФЕРТ“ а.с., акционерно дражество, учредено и съществуващо съгласно чешкото законодателство, с адрес на управление в Прага, Чехия, е придобило от „Бореалис“ АГ, австрийско акционерно дружество, пакет от 35 203 895 дяла с номинална стойност 1 лв. всеки, представляващи 100% от вписания капитал на „ФЕБОРАН“ ЕООД.

Придобиването на дяловете е в процес на вписване в Търговския регистър по партидата на „ФЕБОРАН“.

„ФЕБОРАН“ притежава 20.30% от акциите и правата на глас в „НЕОХИМ“ АД, публично дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“.

Предвид това, „АГРОФЕРТ“ непряко притежава 20.30% от акциите и правата на глас в торовия завод „Неохим“ в Димитровград.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст