Депутатите гледат на първо четене Бюджет 2023

Парламент Народно събрание сграда

Парламентът продължава работата си днес с разглеждането на Бюджет 2023 на първо четене. Това предвижда проектопрограмата за тази седмица на Народното събрание.

Заложената цел в план-сметката е дефицитът да бъде не повече от 3%, а инфлацията да падне до 8,7%. До края на годината минималната работна заплата се запазва 780 лева. Повече пари се отделят за майчинството през втората година.

По-високи заплати са предвидени за лекари и учители, но в много от останалите сектори увеличение няма. Заради това се очаква депутатите да бъдат посрещнати от протестиращи служители от обществения сектор, сред тях МВР, НОИ, социални работници и други.

В проектопрограмата на парламента за деня е и проект на решение относно процесуалното представителство на българската държава по международни арбитражни дела, както и второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Очаква се депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за чужденците в България и в Закона за насърчаване на заетостта.

Като точка първа за четвъртък е предвиден избор на ръководства и промени в постоянни комисии на Народното събрание. В проектопрограмата е проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банково“ и на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание; както и проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Предвидено е първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

В проектопрограмата са и четири законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Очаква се депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Предвиден е и редовен парламентарен контрол.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст