Кабинетът промени Закона срещу изпирането на пари по международните стандарти

пране пари

Министерският съвет одобри промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Законопроектът има за цел да отговаря в по-голяма степен на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и така да съответства на изискванията на Международните стандарти за борба с такъв тип престъпления, въведени през 2012 година.
Въвеждат се законодателни промени, които трябва да намалят слабите места в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа.
От Министерския съвет уточняват, че с новите промени ще се разрешат някои проблеми, установени при досегашното прилагане на два закона – Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Тези проблеми предизвикват главоболия в Държавната агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет.

Освен това на днешното си заседание Министерскиятсъвет прие решение, с което създава Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Става въпрос за формирането на Съвет за координация и сътрудничество.

Основните задачи на Съвета ще са да наблюдава, контролира и отчита напредъка в изпълнението на мерките за ограничаване на идентифицираните рискове от изпирането на пари и финансиране на тероризма, както и на мерките и действията, произтичащи от дадените ни препоръки в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст