Утре приключва общественото обсъждане на новия Консултативен съвет за Зелената сделка

В Портала за обществени консултации на Министерския съвет е качен Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет за Зелената сделка. Днес е последния ден преди изтичането на крайния срок – на 14 юли, в който заинтересованите страни имат право да изпращат становища по проекта.

Нормативната уредба на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка е създаден
с Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. с цел максимална информираност и легитимност на решенията на българските институции, отнасящи се до приемането на Зелената сделка.

Три години по-късно обаче тази нормативна уредба не отговаря на актуалното състояние на европейското законодателство, прието в изпълнение на Европейската зелена сделка и затова трябва да бъде променено. И още – актуализирането на нормативната рамка ще подобри работата на Съвета.

За целта се налагат многобройни промени, отнасящи се до функциите, състава и подпомагащите органи на Съвета. на първо място – приемане на ново правителствено постановление, регламентиращо по-нататъшното съществуване на въпросния консултативен съвет. Проектът е разработен в съответствие с ефектите за България, произтичащи от Зелената сделка. И по-конкретно – необходимостта от прилагане на законодателството от пакета „Подготвени за цел 55“.

„Подготвени за цел 55“ е целта на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година. Предложеният пакет има за цел да приведе законодателството на ЕС в съответствие с целта за 2030 година.

Пакетът „Подготвени за цел 55“ е набор от предложения за преразглеждане и актуализиране на законодателството на ЕС и за въвеждане на нови инициативи с цел да се гарантира, че политиките на ЕС са в съответствие с целите в областта на климата, договорени от Съвета и Европейския парламент.

Пакетът от предложения има за цел да осигури съгласувана и балансирана рамка за постигане на целите на ЕС в областта на климата, която:

  • гарантира справедлив и социално оправдан преход;
  • запазва и засилва иновациите и конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, като същевременно гарантира равни условия по отношение на икономическите оператори от трети държави;
  • стои в основата на позицията на ЕС на лидер в борбата с изменението на климата в световен мащаб.

В частичната предварителна оценка на въздействие на бъдещото постановление са разгледани два проблема: изменените функции на Консултативния съвет – заради новоприетото европейско законодателство, и ниската оперативност в работата на Консултативния съвет.

За да се реши първият проблем, ще се актуализират функциите на Съвета, така че той да предоставя насоки за максимално бързо и правилно прилагане на новоприетото
европейско законодателство. Той ще започне да обсъжда и приема модели и анализи,
свързани с изпълнението на целите за декарбонизация, да следи за изпълнението на
реформите, свързани със зеления компонент в Националния план за възстановяване и
устойчивост.

Във връзка с втория проблем – оперативността в работата на Съвета, се предвижда той да има два състава – основен и разширен. По този начин ще бъде оптимизирана неговата дейност, а широкото участие на всички заинтересовани страни ще бъде гарантирано. Или поне такива са намеренията на работната група по проекта. Предвидена е и възможността Съветът сам да създава експертни работни групи – когато е необходимо, разбира се.

След влизане в сила на новото постановление, Съветът ще извършва и дейности с цел защита на националните социално-икономически интереси, свързани с Европейската зелена сделка.

Подробности за бъдещото Постановление на Министерския съвет за създаването на Консултативния съвет може да прочетете тук.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст