ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Екоминистърът: Няма засегнати видове при косенето край Дуранкулашкото езеро

„Няма засегнати видове при косенето в Дуранкулашкото езеро. Това обяви министърът на екологията Юлиян Попов в отговор на въпрос на депутата от “Възраждане” Константина Петрова, който тя му отправи по време на редовния петъчен парламентарен контрол.

Петрова бе възмутена защо в края на юни РИОСВ – Варна е извършила сериозно нарушение на Закона за биологичното разнообразие (чл. 38, ал.1, т.4), като е навлязла със самоходна косачка в защитената местност „Дуранкулашко езеро“, за да коси тръстики в разгара на гнездовия сезон на птиците. Това довело до унищожаване на гнезда и на нелетящи малки на защитени видове.

Петрова обърна внимание, че тази година гнездовият период на птиците започнал много късно поради доста ниските температури през април и май. Тя попита министъра на екологията защо РИОСВ-ВАРНА самоволно не е спазила регулации и как да се очаква от нея, че ще бъде ефективен контролен орган и гарант за опазването на биоразнообразието, след като самата тя прави тежки нарушения.

Петрова възнегодува и защо държавата финансира проекти и дейности, които нарушават законодателството и не подобряват състоянието на местообитания и видове, а точно обратното – влошават ги?

Министър Попов й обясни “присъствието” на самоходната косачка, тръгвайки по-отдалеч – у нас е в сила Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България, включващ планове за опазване на Дуранкулашкото и Шабленско езеро, както и на червеногушата гъска у нас. Една от дейностите за постигане на тези планове е свързана с косенето на тръстикови масиви, с цел да се увеличи площта на откритите водни огледала. В изпълнение на тези цели дори било закупено допълнително оборудване – многофункционалната самоходна машина за подводно косене на тръстика, която е собственост на община Шабла.

С новата придобивка в края на месец юни било извършено пробно косене в част от защитената местност „Дуранкулашко езеро“, като окосената територия била около три декара, но по думите на министъра не засяга водната площ. По време на косенето присъствал и специалист от охраната на защитената местност към РИОСВ – Варна.

Министърът поясни, че мястото, където било косено, било избрано след обстоен преглед на територията на двете езера от експерти към екоинспекцията. Това се случило на 26 юни. Екоинспексторите определили точка в най-северната част от защитената местност „Дуранкулашко езеро“– „Карталийско блато“, в нейната периферия, която граничи с местен път, създаващ отгонващ ефект и не попадащ в защитената зона за опазване на природните местообитания и дивата природа и фауна, от „Натура 2000“.

При проверката преди коситбата било установено, че в нея няма водни площи, няма установени гнездови местообитания и няма новоизлюпени екземпляри. На 29 юни и 3 юли са извършени контролни проверки от специалисти към РИОСВ, при които не е установено унищожаване на гнезда или на нелетящи малки. За да се увери лично, министър Попов обеща да отиде на мястото в края на месеца.

Цялата тази история със самоходната косачка на Дуранкулашкото езеро щеше да звучи като продуктовото позициониране, ако тя не бе закупена в рамките на проект по оперативна програма, „Околна среда“, с наименование „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро“, изпълняван от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна. Периодът на проекта е от 3 септември 2020 г. до 3 май 2024 година и е на обща стойност 2 297 435.15 лева.

Една от предвидените дейности по проекта е „Управление на масивите от водолюбива растителност в Рамсарски места “Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро”, което означава – косене на тръстика във водоемите и изнасянето й.

За допустимите периоди за косенето на тръстиката има разписани правила в действащите Планове за управление на защитените местности Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс. Там категорично е записано, че подобна дейност е абсолютно забранена в периода до 1 август, поради размножителния период на птиците.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст