ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на банковата система е 1.7 млрд. лв. към края на юни

БНБ сграда

През второто тримесечие на тази година активите на банковата система се увеличават с 466 млн. лв. и в края на юни достигат 1.61 млрд. лева. Спрямо края на март нарастват кредитите и авансите, а делът им в структурата на активите се увеличава от 61.1 до 65 процента, отчетоха от Българска народна банка. Това е логично след като фирмите и домакинствата продължават да теглят пари назаем.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява вследствие на спада на паричните салда в централни банки и делът ѝ се понижава от 20.4 до 15.9 процента. В края на юни дълговите ценни книжа заемат 15 процента от активите на банковата система (при 14.4% в края на март).

От ЦКБ отбелязват, че отношението на ликвидно покритие в края на юни е 225.6 процента (при 238.2% в края на март).

Ликвидният буфер на банковата система е 46.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 20.8 млрд. лв. (при съответно 49.1 млрд. лв. и 20.6 млрд. лв. в края на март).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база нарастват

с 6.4 млрд. лв. (6.3%) до 108.0 млрд. лева, посочват от централната банка.

Вземанията от кредитни институции отчитат увеличение от 3.1 млрд. лв. (23.8%) до 16.3 млрд. лева. А брутният кредитен портфейл нараства с 3.3 млрд. лв. (3.7%) до 91.7 млрд. лв., като в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори. Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1.4 млрд. лв. (4%), тези за нефинансови предприятия – с 1.2 млрд. лв. (2.6%), за други финансови предприятия – с 610 млн. лв. (8.6%), а за сектор държавно управление – със 111 млн. лв. (12%).

Добрата новина е, че в края на юни

брутните необслужвани кредити и аванси намаляват.

Те възлизат на 4.10 млрд. лв. (при 4.12 млрд. лв. в края на март), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3.80 на сто (при 4.05% в края на март). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 3.13 на сто в края на второто тримесечие и се запазва без промяна спрямо отчетения в края на първото тримесечие. Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на юни е 2.07 млрд. лв. (при 2.05 млрд. лв. в края на март), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 1.98 на сто (при 2.09% в края на март).

През второто тримесечие

депозитите в банковата система се увеличават с 943 млн. лв.

и в края на юни достигат 138.5 млрд. лева. Нарастват депозитите на домакинства (с 1.5 млрд. лв., 1.9%) и тези на кредитни институции (с 1 млрд. лв.,11.2%).

От БНБ отбелязват обаче намаляване на депозитите на нефинансови предприятия (с 644 млн. лв., 1.5%), на други финансови предприятия (с 526 млн. лв., 11.1%), както и тези на сектор „държавно управление“ (с 348 млн. лв., 7.7%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на второто тримесечие възлиза на 18.3 млрд. лв., с 893 млн. лв. повече спрямо края на март. Нарастването му е обусловено главно от повишението на печалбата през отчетния период. Към 30 юни печалбата на банковата система е в размер на 1.7 млрд. лв., с 672 млн. лв. (66%) повече спрямо отчетената за първите шест месеца на 2022 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст