ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приходите на първата финтех компания на ВЕАМ сегмент на БФБ нараснаха с 61%

финтех

През първата половина на тази година „Ай Ти Еф Груп“ (ITF Group) регистрира 61 процента ръст на приходите. Благодарение на това първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, постигна ръст от 100 процента на печалбата в сравнение със същия период на миналата година до 1 200 000 лева. Така дружеството, което направи много силен борсов дебют в края на миналата година отчита коефициент на възвращаемост на капитала (Return On Equity) от 12 процента.

Нараства и делът на вземанията по кредити като той достигна 82 на сто от активите на компанията, които са в размер на над 23 милиона лева.

Това са някои от основните акценти от отчета на „Ай Ти Еф Груп“ за първите шест месеца на 2023 година. Финтех компанията, специализирана в небанково потребителско кредитиране, е позната на пазара с изцяло онлайн кредитите SmileCredit и заемите GetCash, които се предлагат през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България. През декември миналата година финтех компанията набра над 3 млн. лева от индивидуални и институционални инвеститори през „Българска фондова борса“.

Иновации, автоматизация и фокус върху клиентското изживяване

са в основата на по-високата ефективност и на ръста на продажбите, отчитат от фирмата.

Според Светослав Ангелов, изпълнителен директор на ITF Group, ръстът на приходите и на печалбата се дължи на ефективния бизнес модел на компанията, базиран на собствени иновативни инхаус решения и на стратегическия фокус върху клиентското изживяване. Процесът на кредитиране на финтех платформа на ITF е максимално автоматизиран.

Към момента 60 на сто от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично и хората получават средствата почти в реално време.

По отношение на сигурността, „Ай Ти Еф Груп“ използва собствена система за оценка на риска, която развива непрекъснато.

Във връзка с развитието на финтех инструменти и интегрирането им в бизнес процесите на компанията Светослав Ангелов отбелязва, че автоматизацията позволява непрекъснато да повишаваме ефективността и да се постигне икономия от мащаба. „Така успяваме да реализираме огромен ръст на приходите и печалбата при минимално увеличение на оперативните ни разходи, да отговорим на променящите се изисквания на пазара и да повишим конкурентоспособността на компанията.“

Скалиране чрез технологии ще доведе до петкратен ръст на печалбата

„Ай Ти Еф Груп“ и позната на инвестиционната общност. През 2019 г. компанията емитира емисия облигации в размер на 5 млн. лева с матуритет 7 години, които се търгуват на „БФБ-София“. Към момента около 30% от главницата заедно с дължимите лихви вече са погасени.

Логична следваща стъпка беше успешното листване на ВЕАМ сегмента на БФБ през декември 2022 година. В първия ден на предлагането емисията беше презаписана близо 1.7 пъти, а във втория – почти 1.6 пъти, което показва добри перспективи за растеж.

В основата на това са амбициозните планове за ръст на бизнеса. Според Светослав Ангелов, целите на „Ай Ти Еф Груп“ са през следващите няколко години приходите да нараснат три пъти, а печалбата – над пет пъти спрямо миналата година. Този ръст ще бъде движен от допълнително повишаване на ефективността на компанията с развитие на финтех платформата, от инвестиции в авангардни технологии и дигитална инфраструктура и от надграждане на клиентски ориентирания подход чрез още по-висока степен на автоматизация на обработка на заявките, посочват от компанията.

Според Светослав Ангелов, все по-широкото използване на технологични решения ще помогне за обслужване на много по-голям брой клиенти за много по-кратко време и за повишаване степента на клиентска удовлетвореност. Това неминуемо ще доведе до ръст на отпуснатите кредити, на приходите и на печалбата. С други думи – ще постигнем скалиране на бизнеса чрез технологии.“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст