КЕВР утвърди цена от 59,67 лв. за мегаватчас на природния газ за август

газ

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец август в размер на 59,67 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена “Булгаргаз” ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена е с 1,4 % по-ниска отколкото през юли, която беше 60,58 лв./MWh, като тя съвпада с предложената по-рано днес цена от страна на “Булгаргаз”. Утвърдената цена на природния газ отчита котировките на международните пазари към 31-ви юли.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за август е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора “България – Гърция” (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 74,66 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

КЕВР също така посочи, че “Булгаргаз” е сключил за август един договор за доставка на втечнен природен газ (LNG) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за август както към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На проведеното открито заседание в края на миналия месец председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че първоначалните разчети са предвиждали поскъпване на синьото гориво с 3%, но след започналия спад на цените на нидерландската борса през последните три седмици тази тенденция се е променила в благоприятна посока.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст