ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Промените в Закона за домашното насилие са обнародвани в “Държавен вестник”

насилие

Промените в Закона за домашното насилие са обнародвани в “Държавен вестник”, което означава, че така заповедта влиза незабавно в сила.

Тя не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповед за защита или до отказа на съда, освен ако съдът не посочи друг, по-дълъг срок на действие. Заповедта служебно се изпраща до районните управления, където живеят и извършителят, и пострадалият.

Правителството трябва да създаде национален съвет за превенция и защита от домашното насилие. Постоянно действащият орган ще отговаря за система, която ще събира и съхранява данни за всички обстоятелства по регистрираните случаи на домашно насилие. Както и за изграждането, и за поддръжката на националната телефонна линия за помощ на пострадали от домашно насилие.

Национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, с единен хармонизиран телефонен номер е безплатна с национално покритие. Телефонната линия е достъпна денонощно, седем дни в седмицата, през всички дни на годината.

Производствата по молби, искания и жалби, постъпили до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст