ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

След 25 години правителството промени паричната оценка на наркотичните вещества

дрога

На днешното си заседание, провело се на 2 август, кабинетът актуализира паричната оценка на наркотичните вещества. Това се прави за целите на наказателното производство – за правилната оценка на наркотичните вещества, която, от своя страна, е от значение за коректната преценка на обществената опасност на деянието, за правилната му квалификация, както и за налагането на справедливо наказание.

С решението се променя Постановление № 23 на Министерския съвет от 1998 година.

В Постановлението се включват и оценяват всички наркотични веществата от Списък I (растения и вещества с висока степен на риск, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина), предвидени в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Създава се и механизъм за определяне на цените на веществата от Списък II (вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина) и Списък III (рискови вещества), предвидени в същата наредба.

В действащия подзаконов акт цените на наркотичните вещества не са променяни от 25 години – тоест от 1998 г., когато е прието последното действащо постановление. Те не съответстват на новите икономически условия и на минималната работна заплата в страната. Това се явява съществен проблем при разследване на престъпления, свързани с държане или разпространение на наркотични вещества, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст