Запорирани са акциите от апортната вноска на Община Варна към “Пълдин Турист”

Министерски съвет Богдан Богданов

Запорирани са акциите, предмет на апортна вноска от страна на Община Варна към частното дружество “Пълдин Туринвест” АД, представляващи 29 процента от капитала на “Международен панаир Пловдив” АД. По този начин за момента не могат да бъдат прехвърлени акциите на държавата в Пловдивския панаир към частното дружество, собственост на Георги Гергов, до приключване на съдебния спор.

Съдът допусна обезпечение на предявения иск от държавата, действаща чрез Министерството на икономиката и индустрията, срещу Община Варна, чрез налагане на запор върху 16 314 400 поименни безналични акции от капитала на “Международен панаир Пловдив”.

„Защитата на обществения интерес и собствеността на държавата е само първата стъпка. Следва да възродим потенциала на Панаира и да гарантираме ефективното му управление оттук нататък“, коментира министър Богдан Богданов.

Още при встъпването си в длъжност като министър той разпореди да бъде направен пълен анализ на всички възможни правни действия от страна на икономическото ведомство по казуса с Пловдивския панаир, така че да бъде защитен държавният интерес. След изготвянето му, с решение на Министерския съвет, бе възложено на министъра да предприеме всички възможни действия. От страна на икономическото министерство беше заведено дело с два иска. Депозирана бе молба за спиране на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от страна на Община Варна към „Пълдин туринвест“ и бе направено особено искане – допускане на обезпечение на предявен иск чрез запор на акциите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст