Чрез мобилно приложение ще могат да се подават сигнали за деца в риск

деца

Държавната агенция за закрила на детето започва изпълнението на проект “Ефективни политики за всички деца”.

Изпълнението на проекта предвижда създаване и внедряване на Национална информационна система, както и разработване и поддържане на мобилно приложение “Cyberkidz Patrol”, чрез което ще може да се подават сигнали за дете в риск. 

Друга основна дейност е насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решенията, които се отнасят за тях. 

Една от основните цели на проекта е повишаване на качеството на живот на децата в България чрез подобряване на координацията и политиките за тях. 

Друга дейност, заложена в него, е развитие на междуинституционалното сътрудничество и специализирано обучение на органите, участващи в системата за закрила на детето.

„Убедени сме, че проектът “Ефективни политики за всички деца” ще допринесе значително за усъвършенстването на системата за закрила на детето и за реализирането на по-ефективни политики за децата в България. Вярвам, че с изпълнението му, ще успеем да развием по-добра приобщаваща и подкрепяща среда, която да насърчава цялостното развитие на децата в България“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на Агенцията. 

Проектът предвижда и изграждане на капацитет на служителите, с цел ефективното прилагане на правата на детето, както и провеждане на цялостни изследвания, проучвания, оценки и анализи на действащите политики и подобряване на координацията между органите за закрила на детето на всички нива. 

Той е за период от 48 месеца и ще се изпълнява в сътрудничество с компетентните институции, както и с представители на гражданското общество. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст